Van U zijn alle dingen

Voorspel + 2+1 verzen

Van U zijn alle dingen,
van U o God alleen,
van U de zegeningen,
O Hoorder der geben,
Uw liefd en trouw omringen,
mijn wankelende schren
En wat w ooit goeds ontvingen,
het is van U alleen.
Gij riept mij in het leven
tot Uwe heerlijkheid;
Gij hebt me Uw woord gegeven
tot mijne zaligheid;
Gij hebt in malse dreven,
mij trouwelijk geleid,
en mij een hoorn verheven,
van heil door U bereid.
Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet!
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet.
Wie komt tot U gevloden,
dien Gij geen hulpe biedt?
Gij laat den zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.
Gij wacht niet tot wij vragen,
maar zoekt ons vr de be;
Gij helpt niet enkel dragen,
maar draagt ons zelven me;
Gij heelt zelfs in uw plagen,
vertroost zelfs door het wee,
en t hart dat U komt klagen,
vindt aan Uw voeten vre.
Hoe heerlijk is bevonden,
Uw zegen van gen,
verloornen toegezonden,
in Bethlehem Ephrata!
Ook mij sloegt Ge in mijn zonden,
met medelijden g,
en Christus droeg zijn wonden,
voor mij op Golgotha.
O! mocht ik U beminnen,
gelijk Gij mij bemint!
Een heilge vrees van binnen,
mij leiden als Uw kind!
Mocht ik dien rijkdom winnen,
dien roest noch motte vindt!
En werden nooit mijn zinnen,
door ijdlen glans verblind!
U zal ik eeuwig eren,
O God van Majesteit!
U is, o Heer' der Heeren,
mijn ganse hart gewijd.
Wat zal ik nog ontberen,
wanneer Uw hand mij leidt?
Daar is niets te begeren,
naast Uwe heerlijkheid!

J.G. Bastiaans (1812-1875) Bron: UM158,W467 Jan de Liefde (1814-1869)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.