Vader, vol van vrees en schaamte

Verzen: 4


Adrian Snell

Adrian Snell


Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel Uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer' ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in Uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer' herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met Uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal Uw macht aanschouwen,
dat wij Uw Naam verhogen Heer'.
Uwe Naam verhogen Heer'.

Bron: W497 Adrian Snell, J. Vermeyden


Leer mij op U zien, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, H. van 't Veld (1932) - UM236
Grote God, zie ons verlegen / A.F. Troost (1948) - W252
Wees mijn verlangen, o Heer' van mijn hart / M.E. Byrne, E.H. Hull, E. Zuiderveld - TH209
Leer mij Uw weg, o Heer' / B.M. Ramsey, Johannes de Heer (18661961) - TZ65,JH330
Heere maak mij Uw wegen bekend / F.J.J. den Bakker. - TH505Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact