Uit diepe nood roep ik tot U

Voorspel + 2+1 verzen

Uit diepe nood roep ik tot U:
Heer’, neig U tot mijn bede.
wees mij genadig, luister nu
en leid mij tot Uw vrede.
Indien Gij in het oordeel brengt
de schuld, de zonde die U krenkt,
wie kan dan tot U treden?
Ik zal op mijn gerechtigheid
mijn eigen werk, niet bouwen,
maar op Gods goedertierenheid,
Zijn vriend'lijkheid, vertrouwen.
Die heeft Hij in Zijn Woord beloofd:
Zijn Woord, mijn schat die niemand rooft,
mijn steun en mijn betrouwen.
Hoe groot de zonde is geweest,
nog groter Gods genade:
opdat Hij altijd wordt gevreesd
Hij leidt ons op Zijn paden.
De God van Israel bevrijdt
van alle ongerechtigheid
en voert ons tot Zijn vrede.

Onbekend Bron: SZ54 M. Luther (1483-1546), J.H. Klein

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.