Stille nacht, heilige nacht

Voorspel + 2+1 verzen

Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer'
Hij, der schepselen Heer'.
Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
wordt G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht,
Vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

G.X. Gruber (1787-1863) Bron: UM36,W133 J. Mohr (1792 - 1848),J. Yserinkhuysen (1858-1935)


Over Gezangboek.nl

Contact