Gezangboek.nl Ps 84 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot

Verzen:
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
o Heer' der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,
om 's Heeren voorhof in te treen!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

2 Zelfs vindt de mus een huis, o Heer',
de zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij Uw altaren,
bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
geduchte Heer' der legerscharen,
welzalig hij, die bij U woont,
gestaag U prijst en eerbied toont.

3 Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
en stort op hen een milden regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt en hun tot zegen strekt.

4 Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
elk hunner zal, in 't zalig oord
van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, Heer' der legerscharen, let
op mijn ootmoedig smeekgebed.
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
leen mij een toegenegen oor,
o, Jakobs God, geef mij gehoor.

5 O God, die ons ten schilde zijt,
en ons voor alle ramp bevrijdt,
aanschouw toch Uw gezalfde Koning.
Een dag is in Uw huis mij meer,
dan duizend, waar ik U ontbeer;
'k waar' liever in mijn Bondsgods woning
een dorpelwachter, dan gewend
aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent.

6 Want God, de Heer', zo goed, zo mild,
is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven;
hij zal hun 't goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, Heer', die op U bouwt,
en zich geheel aan U vertrouwt.

Bron: Psalm 84 J.E. Voet


Pt 421/Ps 84 O God of Hosts, O God of Grace / naar Psalm 84 - Psalter 428


JW Player goes here


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact