Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning

Voorspel + 2+1 verzen

Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs den Koning, ít eeuwig goed.
Prijs Hem, die in bange tijden
onzen vaadíren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
dí eeuwen door tot steun en staf!
Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in Zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!
Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ít stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof Zijn onvolprezen Naam!
Engílen, helpt ons Hem tí aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al ít schepsel in Zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in ít gericht!

John Goss Bron: JH459 Henry Francis Lyte (1793-1847)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.