Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning

Voorspel + 2+1 verzenPrijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, ít eeuwig goed.
Prijs Hem, die in bange tijden
onzen vaadíren uitkomst gaf!
Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
dí eeuwen door tot steun en staf!
Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht,
in Zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht!
Bloemen zijn wij, die verkwijnen
en door ít stormgeweld vergaan.
Zie, wij rijzen en verdwijnen,
waar Gij eeuwig blijft bestaan.
Halleluja, halleluja,
loof Zijn onvolprezen Naam!
Engílen, helpt ons Hem tí aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht!
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al ít schepsel in Zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in ít gericht!

John Goss Bron: TZ81,JH459 Henry Francis Lyte (1793-1847)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact