Oudejaarslied

Voorspel + 2+1 verzen

't Jaar is haast voorbijgegaan
met zijn vreugden, zorgen.
Toen wij 't waren ingegaan,
lag dat nog verborgen.
Lief of leed? En, Die 't weet!
Maar wij mochten leven,
dat heeft God gegeven.
't Jaar dat ging, was ook vervuld
van Gods zegeningen.
Wij vermeerderden de schuld,
God de goede dingen.
En Hij deed, ook in 't leed,
niet naar onze zonden,
die Zijn hoogheid schonden.
't Was de aangename tijd;
't is nog 't lieflijk heden;
't is de dag der zaligheid.
God blijft zorg besteden,
want Hij staat, klopt en laat
ons Zijn Woord nog horen.
Sluit toch niet uw oren!
Ja, eens komt het laatste jaar,
als de tijd ten eind' is.
Wil 't bedenken; 't is zo waar:
als Gods raad voleind is,
dan geen tijd: eeuwigheid.
Leer de tijd besteden,
straks is 't eeuwig heden!

uit Darmstadt (1698) Bron: ZL127 W. Droogers

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.