Op bergen en in dalen

Voorspel + 2+1 verzen

Op bergen en in dalen,
en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen,
of zitten, daar is God;
Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen, daar is God;
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!
Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij;
Wie steunt op Zijn vermogen,
die dekt en zegent Hij:
Hij hoort de jonge raven,
bekleedt met gras het dal;
Heeft zelfs voor wormen gaven,
ja, zorgt voor ’t gans heelal.
Gij aardrijks woest gewemel,
gij, die in ’t water zweeft,
of onder Zijnen hemel,
of in Zijn’ hemel leeft,
gij alle Zijne werken
ontdekt bij dag en nacht,
in ’t voeden, hoeden, sterken,
de goedheid Zijner macht.
Roem, Christen! aan mijn slinke
en rechter zijd’ is God;
Waar ’k machtloos nederzinke,
of bitter lijd’, is God:
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God;
In dood en doodse banden,
ja, overal is God!

C. de Pauw (1739-1803) Bron: W459 Johann Andreas Cramer (1723-1788), Ahasverus van den Berg


Over Gezangboek.nl

Contact