Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de don

Voorspel + 2+1 verzen

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de don!
En Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u, als Broeder, Gods Zoon,
Eer Hij u als Rechter komt richten.
Ontwaak en sta op! het gevaar is zo groot:
Wie kiest, o verdwaasde! voor t leven den dood?
Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed!
De nacht is zo lang reeds verdwenen;
Het licht der genade, met blijdschap begroet,
Heeft d aarde reeds eeuwen beschenen;
En groots is uw roeping, en heilig uw taak,
En d uren zijn weinig: ontwaak dan! ontwaak!
Sta op uit de doden, o zondaar! en leef!
Dat Christus ook over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar! of beef
Voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland, en nog is er raad;
Sta op uit de doden! t Is spoedig te laat.
Welzalig de vrome, die wandelt in t licht,
Door Christus den doodslaap ontrezen;
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
t Zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de don!
Zo spreekt van den hemel uw Heiland, Gods Zoon.

J.G. Bastiaans (1812-1875) Bron: SZ95,LB462 Petro Parson (1803-1878)


Over Gezangboek.nl

Contact