Gezangboek.nl O kom, o kom, Immanuël

3 verzen
Thomas Helmore (1811-1890)
Thomas Helmore (1811-1890)

1 O kom, o kom, Immanuël!
Naar U ziet uit Uw Israël.
Verduisterd is ons hart door angst;
De nacht der wereld is op 't bangst.
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!

2 O Gij, die uit de dienstbaarheid
uw volk eertijds hebt uitgeleid,
bezoek ook nu Uw erdeel weer,
neig Uwe heemlen en daal neer.
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!

3 O toon in 't lang beloofde Kind,
door wie ons hart de vrede vindt.
dat licht en liefde ons bestraalt,
wanneer Gij tot ons nederdaalt.
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!

4 O kom, Verlosser, Vaders Zoon!
Zoals de zon, zo is Uw troon.
Wij lijden hier zo grote nood,
Wees Gij voor ons het Levend Brood!
Verheug, verheug u, Israël.
Hij komt, Hij komt, Immanuël!

Bron: UM30, W113 H. Hasper (1886-1974)


Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - G7,W112
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,W109
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,G117
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht / H. Hasper (1886-1974) - UM57
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - W124,JH70
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), A. den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,W116
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - G29,W123
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,W17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - G15,W131
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,G22
Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,W143
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,W124
Van boven daalt een eng’lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,G134
Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
’t Was nacht in Bethl’hems dreven / Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) - TZ103,W135
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,W130
Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,W129Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact