O hoogt' en diepte, looft nu God

Voorspel + 2+1 verzen


T. Haweis (1734-1820)

T. Haweis (1734-1820)


O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt Zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
Zijn weg is majesteit.
O wond're liefd', o wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.
O wijze liefd', al hadden ook
eens vlees en bloed gefaald
in Adam, in deez' nieuwe strijd
wordt thans triomf behaald.
Niet enkel Gods barmhartigheid
verheerlijkt vlees en bloed:
Zijn eigen tegenwoordigheid,
Zijn wezen, mild en goed.
En in 't verborg'ne van de hof,
op 't kruis in stervensnood,
hebt Gij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.
O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt Zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
Zijn weg is veiligheid.

Bron: TZ76,W457 J.H. Newman, J.J. Thomson, W. Barnard (1920-2010)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact