O grote Christus, eeuwig licht

Voorspel + 2+1 verzen

O grote Christus, eeuwig licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht,
die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
al schijnt geen zon, al licht geen maan.
Toon ons Uw goedheid en Uw macht
door Uw bescherming deze nacht.
Behoed ons tegen ramp en leed
en blijf tot onze hulp gereed.
Verkwik ons door een zoete rust
om goed te doen met nieuwe lust.
Dat onze slaap gematigd zij,
ja zelfs Uw naam tot eer gedij'.
Houd ons gemoed voor U bereid
opdat het blij Uw' komst verbeid',
daar 't in een stil vertrouwen leeft,
dat Gij ons onze schuld vergeeft.
Bescherm ons in de bange tijd
van zielsverzoeking en van strijd,
laat nooit de boze vijand toe,
dat hij ons enig' hinder doe.
Behoed het ganse Christendom,
geef dat in kruis Uw vreugd weerom.
Vertroost het neergebogen hart
en heel in gunst der kranken smart.
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk',
o Zoon, maak ons Uw' beeld gelijk,
o Geest, zend Uwe troost ons neer,
drieŽnig God, U zij al d' eer!

Percey Smith Bron: W517 Hendrik Ghijsen (1660-1693)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.