O eeuwige Vader, sterk in macht

Voorspel + 2+1 verzen


J.B. Dykes (1823-1876)

J.B. Dykes (1823-1876)


O eeuwige Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grondloze oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze be
voor hen, die zijn in nood op zee!
O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder t stormen rustig sliep
en wandelde over t schuimend diep,
o wil verhoren onze be
voor hen, die zijn in nood op zee!
O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze be
voor hen, die zijn in nood op zee!
O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen Uw barmhartigheid.

Bron: G203,W510 Johannes Riemens (1875-1975), W. Barnard (1920-2010)


O, God die steeds Uw hulp ons bood / H. van 't Veld (1932) - UM277,W511Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact