O God van hemel, zee en aard

Voorspel + 3 verzenO God van hemel, zee en aard,
U bent ons loflied eeuwig waard!
O liefde, nooit geėvenaard:
U gaf het al.
Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht,
en d' aren staan in volle dracht:
U gaf het al.
U daalde van Uw hemeltroon,
ontvingt der wereld smaad en hoon;
U gaf Uw eengeboren Zoon!
U gaf het al.
U gaf des Geestes reine kracht,
de geest van leven, liefd' en macht,
die zevenvoud genade bracht,
U gaf het al.
Die velen door Uw liefdekracht
verlost hebt uit der zonde macht,
Vader, wat kan U toegebracht!
U gaf het al.
U hebt ons huis in vree bewaard,
U hebt voor leed ons dak gespaard,
o Bron van alle goed op aard':
U gaf het al.
Wat wij zelf wonnen, baatt' ons niet;
slechts wat w' U leenden, winste liet,
en wordt een schat, die U ons biedt;
U gaf het al.
Wat wij ook gaven, U, o Heer,
't keert duizendvoudig tot ons weer,
wij geven 't enkel U ter eer;
U gaf het al.
O Gij, die onze Schepper zijt,
wien gans ons hart is toegewijd,
verleen ons Uw barmhartigheid,
U gaf het al.

J.B. Dykes (1823-1876) Bron: G291,W347 Christopher Wordsworth,H. Hasper (1886-1974)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact