O, God die steeds Uw hulp ons bood

Voorspel + 2+1 verzen

O, God die steeds Uw hulp ons bood,
kom naar ons toe in onze nood,
vertroost ons in ons groot verdriet,
nu wie ons lief was, ons verliet.
O, Herder, die Uw schapen leidt,
verlicht dit dal van donkerheid.
O, Heer', wij voelen ons alleen,
wij zien een graf, een zware steen.
Kom, droog de tranen, stil de smart
en laat ons schuilen aan Uw hart.
O, Vader, wees met ons begaan,
wij roepen U in Christus aan.
O, Levensvorst, Uw macht is groot,
U overwon het graf, de dood.
U, die de dood bent doorgegaan,
U geeft ons hoop in ons bestaan.
Het donker wijkt, de morgen gloort:
de dood heeft niet het laatste woord.
O, Goede Herder, U haalt thuis
een schaap, hoe ver gedwaald van huis,
dat U in liefde hebt gezocht,
en met Uw bloed hebt vrijgekocht.
Wie deze liefde heeft gesmaakt,
weet, dat de dood geen scheiding maakt.

J.B. Dykes (1823-1876) Bron: UM277,W511 H. van 't Veld (1932)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.