O God, die droeg ons voorgeslacht

Voorspel + 2+1 verzen

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis.
Gij zijt, van vˇˇr Gij zee en aard',
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid.
En duizend jaar gaan als de dag
van gistĺren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons Tehuis.

W. Croft (1678-1727) Bron: UM15,W353 Isańc Watts (1674-1748), E.L. Smelik (1900-1985)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.