O! hoe duister, hoe ontzettend

Voorspel + 2+1 verzen

O! hoe duister, hoe ontzettend,
zielsverscheurend, hartverplettend
was dat schrikwekkend uur,
toen het vlekloos Lam geslacht werd,
en de losprijs aangebracht werd,
der gevangen creatuur! (schepsel(en)
Zalig, die in Hem geloven!
O! bestraal ons hart van boven.
Geest der Waarheid! God van heil!
Dat mijn ziele zich verlieze,
(dit's het deel, dat ik verkieze!)
in die liefde zonder peil!
Looft, o Sion! Prijst uw Heere!
De aarde luister', 't Lam ter eere,
naar uw heilig psalmgebruisch!
Looft Hem, die de hel verplette!
Looft Hem, die Zijn volk ontzette!
Looft uw Koning aan het kruis!
In het kruis zal 'k eeuwig roemen!
en geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven;
'k ben van dood en zonde vrij!

J.G. Bastiaans (1812-1875) Bron: ZL115,UM139 Isańc da Costa (1798-1860)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.