Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer'

Voorspel + 2+1 verzen


uit 1627

uit 1627


Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer',
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gende straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."
Kyrieleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verre land,
zij zochten onze Heere met offerhand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t'ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Bron: UM41,W132 Onbekend


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact