Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer

Voorspel + 2+1 verzen

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gende straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, waar 't is geschied voorwaar."
Kyrieleis.
Wijzen uit het Oosten uit zo verre land,
zij zochten onze Heere met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk mirr', wierook ende goud
t'ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

uit 1627 Bron: UM41,W132 Onbekend

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.