Nu daagt het in het oosten

Voorspel + 2+2 verzen

Nu daagt het in het oosten,
het Licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten t morgenrood.
De Zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, t eeuwig Licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het Licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

M. Vulpus (1560-1615) Bron: UM26,W111 Johannes Riemens sr. (1842-1908)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.