Neem, Heer', mijn beide handen

Voorspel + 3 verzenNeem, Heer', mijn beide handen
en leid Uw kind,
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’ elke schrede,
als ’k U verlaat;
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!
O, doe genad-ervaren
aan ’t bevend hart,
En breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m’ aan Uw voeten rusten,
mij, hulp’loos kind,
Vertrouwen en berusten,
voor d’ uitkomst blind!
En blijft m’ ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot den morgen,
Ook door de nacht!
Neem dan mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
De ruste vind!

P.F. Silcher (1789-1860) Bron: UM257,G232 J.K. Hausmann (1826-1901),J. de Gier (1939)


Heer' Jezus, Uw genade, is mij genoeg. / A.F. Troost (1948) - UM233,W70Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact