Mijn herder is de Heere God

Voorspel + 2+1 verzen

Mijn herder is de Heere God
in Hem is al mijn lust
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust
De Heer' verkwikt mijn matte ziel
Hij doet mijn voeten gaan
in t spoor van Zijn gerechtigheid
terwille van Zijn Naam
En ga k door t diepe doodsravijn
geen vrees verbijstert mij
Uw stok en staf zijn mij tot troost
Gijzelf zijt mij nabij
Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag
totdat ik eens in s Heeren huis
voor eeuwig wonen mag

J.S. Irvine(1836 1887) Bron: JH884,SZ48 J.S. Irvine(1836 1887), B. Smilde (1922-2014)


Over Gezangboek.nl

Contact