Gezangboek.nl Maak ons tot een stralend licht voor de volken

Verzen:
Chris Christensen
Chris Christensen

1 Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wi-e haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

2 Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet da-t U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

3 Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen,
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft
Uw genezing door ons heen.

4 E-n bouw Uw koninkrijk in de volken,
Uw wil geschied' in de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet da-t Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons.
Bouw Uw koninkrijk op aard'!

Bron: JH890 Chris Christensen, Rikkert Zuiderveld


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact