Lam Gods, dat zo onschuldig

Voorspel + 2 verzen

Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!
Niet Gij, nee ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Toen sloegt G' op mij Uw ogen
in godd'lijk mededogen,
en wilde mijn Verlosser zijn.
Gun, dat 'k U dankbaar nader,
o Midd'laar bij de Vader.
Wat is uw liefde groot!
Gij wildet mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.
O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierf aan 't kruis!
Deel mij uw grote vrede,
deel mij uw hemel mede
en leid mij in het Vaderhuis.

H. Isaac (1460-1517) Bron: UM69,W152 Agnus Dei (1531)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.