Komt en laat ons Christus eren

Voorspel + 2+1 verzen

Komt en laat ons Christus eren,
hart en zinnen tot Hem keren!
Zingt die trouwe Heer' der heren,
Christ'nen, in zijn naam gedoopt!
O, hoe is Hij ons genegen:
louter goedheid, louter zegen
komt ons van die Heiland tegen
ied're dag en ieder uur.
Hem, die blijde herders vonden,
toen hun d' engelen verkondden,
dat Hij redden kwam van zonden:
Hem zij lof in eeuwigheid!
Zingen wij met dank en bede
't lied der heil'ge eng'len mede:
"Eer omhoog, op aarde vrede
door het welbehagen Gods!"

uit 14e eeuw Bron: UM50,G22 Paul Gerhardt, H.van 't Veld


Over Gezangboek.nl

Contact