Komt en laat ons Christus eren

Voorspel + 2+1 verzen


uit 14e eeuw

uit 14e eeuw


Komt en laat ons Christus eren,
hart en zinnen tot Hem keren!
Zingt die trouwe Heer' der heren,
Christ'nen, in Zijn naam gedoopt!
O, hoe is Hij ons genegen:
louter goedheid, louter zegen
komt ons van die Heiland tegen
ied're dag en ieder uur.
Hem, die blijde herders vonden,
toen hun d' engelen verkondden,
dat Hij redden kwam van zonden:
Hem zij lof in eeuwigheid!
Zingen wij met dank en bede
't lied der heil'ge eng'len mede:
"Eer omhoog, op aarde vrede
door het welbehagen Gods!"

Bron: UM50,G22 Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932)


Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,W129
Van boven daalt een eng’lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,G134
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - G29,W123
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,W124
Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,W17
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,W130
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - G7,W112
Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - G15,W131
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), A. den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,W116
’t Was nacht in Bethl’hems dreven / Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) - TZ103,W135
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,G117
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,W109
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,W143Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact