Komt, Christínen, roept de lof nu uit

Voorspel + 2+1 verzen

Komt, Christínen, roept de lof nu uit
van God die zo hoog troont,
maar nu zijn hemelrijk ontsluit
en schenkt aan ons zijn Zoon. (2x)
Hij was Zijn Vader zo nabij,
maar wil een kindje zijn
en ligt hier in Zijn schamelheid
al in een kribbe klein. (2x)
Hij heeft Zijn macht nu afgelegd,
ligt needrig in een stal.
Nu komt Hij tot ons als een knecht,
de Schepper van 't heelal.
En nu, ontsluit Hij weer de poort
van ít hemels paradijs.
De cherub staat er niet meer voor:
God zij lof, eer en prijs. (2x)

N. Herman (1500-1561) Bron: UM55,W130 N. Herman (1480Ė1561), H. van 't Veld


Over Gezangboek.nl

Contact