Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal

Verzen: 4


Veni Creator Spiritus

Veni Creator Spiritus


Kom Schepper, Heil'ge Geest, en daal
in't hart van d'Uwen altemaal
en vul met Uwe hemelschat
't door U herschapen hertevat.
O Gij, Die Trooster wordt geroemd
en 's Allerhoogsten Gift genoemd,
Bron Die van levend water vloeit,
Liefd', zalving, vuur dat eeuwig gloeit.
Ontsteek een licht in hart en zin
en stort daar Uwe liefde in.
Hetgeen in ons is zwak en broos
versterk dat door Uw kracht altoos.
Geef dat Uw volk de Vader en
Zijn eengeboren Zoon toch kenn',
Gelijk ook U, Die beider Geest
van alle eeuwen bent geweest.
Dat lof de Zoon en Vader zij
en ook de Heil'ge Geest daarbij.
O Zoon zend als op 't Pinksterfeest
de liefdegift ons van Uw Geest.

Bron: SZ27 Carolus Tuinman (1659-1728)


O, Schepper, Geest, woon in uw kerk / Veni Creator Spiritus - UM111,W204
Ik ben een kind, nog jong en teer / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ32O dag zeer groot van heerlijkheid / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ26
O, Schepper, Geest, woon in uw kerk / Veni Creator Spiritus - UM111,W204Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact