Jezus is ons licht en leven

Voorspel + 2 verzen

Jezus is ons licht en leven
Hij, die, aan het kruis geheven
met Zijn bloed ons heeft gekocht
heeft nu vorstlijk overmocht
Hij kan niet gebonden wezen
als een held is Hij verrezen
Halleluja! Halleluja
Hij heeft ridderlijk gestreden
hel en duivel neergetreden
woedt de vijand nog zo zeer
schaden kan hij ons niet meer
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen
Halleluja! Halleluja
't Leven heeft de dood verslonden
wat geboeid is, wordt ontbonden
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht
's Heeren vrijgekochten hopen
want de hemel gaat hun open
Halleluja! Halleluja

uit Duitsland (1714) Bron: UM87 Ernst Christoph Homburg (1605-1681)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.