Ja, de Trooster is gekomen

Voorspel + 2 verzen

Ja, de Trooster is gekomen.
Jezus ging van d' aarde heen;
Hij werd van ons opgenomen.
maar Hij liet ons niet alleen!
De Beloofde werd gezonden
en de Kracht uit God kwam neer.
't Past ons juichend keer op keer
Zijn verschijning te verkonden.
Heden is het Pinksterfeest,
Sion loov' en dank' den Heil'ge Geest.
Looft den Geest. Hij zal niet wijken
van de Kerk met bloed gekocht;
Zijn nabijheid zal steeds blijken
hoe de vijand woeden mocht.
Vreest niet, o gezochte schapen,
vrees niet, weergevonden ziel,
zo de nacht u overviel.
Zou de Geest des Heeren slapen?
Waakt Hij, schoon geen oog Hem ziet,
voor de kleine kudde niet?
Maak ons ook in donk're tijden
hier toch steeds indachtig aan,
dat door strijden, druk en lijden
't Volk met Jezus in moet gaan!
Breek de hardheid onzer harten
en onze aardse duisternis;
voer ons op waar Christus is;
bid, verzucht in vreugd' en smarten
Gij, die Jezus' adem zijt
voor ons, in ons, t' allen tijd.

J. Schop (1590-1667) Bron: UM109,W198 Isańc da Costa (1798-1860)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.