In Jeruzalem woont Anna

Voorspel + 2+1 verzen


Hernhutters 18e eeuw

Hernhutters 18e eeuw


In Jeruzalem woont Anna.
Jaren is zij reeds alleen.
Volgt zij nu weldra haar man na
en geen Christus, Die verscheen?
Zeven jaar was zij maar samen,
toen de dood al scheiden ging.
Jaren gingen, jaren kwamen,
't ging bij Anna om n ding!
Ied're dag kwam z' in de tempel,
biddend daar op God gewacht.
Heel haar leven droeg dit stempel:
God te dienen dag en nacht.
Zie, daar bij die jonge mensen,
Simeon, een oude man.
God vervult hier al zijn wensen,
zodat hij nu sterven kan.
Maar eerst moet hij er van zingen:
't Licht, dat kwam, zo groot, zo schoon!
Zie toch nu, wat grote dingen:
in zijn arm heeft hij Gods Zoon.
Anna gaat het dan belijden,
dat dit Kind ook is hr Heer'.
Weg zijn al die droeve tijden;
God ziet gunstig op haar neer.
Zie, daar gaat ze door de straten,
waar ze ook maar zondaars vindt,
die zich willen zaal'gen laten
enkel door dit Godd'lijk Kind.
Als dit kwam in onze jaren,
klopte Anna bij ons aan?
Wist zij soms niet, wie wij waren
en is zij maar door gegaan?

Bron: ZL103 W. Droogers (1923)


Hoger dan de blauwe luchten / A. de Vogel - W609
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,G179, W354Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact