In Bethlehems stal lag Christus de Heer'

Voorspel + 2+2 verzen

In Bethlehems stal lag Christus de Heer',
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.
Zo arm werd de Heer', der engelen Heer',
Die zondaren mint, zo nameloos teer;
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,
Dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint,
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

W. Croft (1678-1727) Bron: UM35,W126 J. de Liefde (1814-1869)


Over Gezangboek.nl

Contact