Ik wil opstaan en tot mijn vader gaan

Voorspel + 1 vers


Geneve 1551, Dick Sanderman

Geneve 1551, Dick Sanderman


Ik zal, met zondenlast belaan,
toch opstaan en tot Christus gaan
en Hem mijn schuld belijden.
Hij zal mij wassen in Zijn bloed,
mijn hart vernieuwen en Hij doet
mij Hem mijn leven wijden.
Och, werd die vreugde meer begeerd,
de enige, die nooit verkeerd,
op droefheid, uit zal lopen.
Ga naar de Levensbron met mij,
het aanbod tot de dronk is vrij,
't is zonder geld te kopen.
Ik ga tot Christus, omdat Hij
de slechtsten roept; kom, ga met mij!
En heb ik Hem gevonden,
dan leef ik en beweeg in Hem,
want ik verroer geen lid voor Hem,
dat Hij niet heeft ontbonden.

Bron: TZ56 R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact