Ik kniel aan uwe kribbe neer

Verzen: 2


J.S. Bach (1685-1750)

J.S. Bach (1685-1750)


Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer',
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!
Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door Uw hand was voortgebracht,
had reeds Uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot Uw kind verkoren.
Ik lag in donkerheid en nacht,
Gij waart mijn zon, mijn luister,
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister.
O Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.

Bron: G21,W125 Paul Gerhardt (1607-1676)


Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53Jezus gelegd in de kribbe / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL100
Komt, laat ons met de herders gaan / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ3
Op de geboorte van de Heere Jezus / Johannes Verschuir (1680-1737) - ZL101
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer' / Onbekend - UM41,W132Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact