Gezangboek.nl Ik kniel aan uwe kribbe neer

Verzen:
J.S. Bach (1685-1750)
J.S. Bach (1685-1750)

1 Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer',
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart,
bij U geborgen wezen!

2 Nog voor ik was een kindje klein,
zijt Gij op aard gekomen,
en hebt Gij zelf, zo vlekloos rein,
mijn schuld op U genomen.
Eer 'k door Uw hand was voortgebracht,
had reeds Uw liefd' aan mij gedacht,
mij tot Uw kind verkoren.

3 Ik lag in donkerheid en nacht,
Gij waart mijn zon, mijn luister,
de zonne, die mij vrede bracht
en redde uit het duister.
O Jezus, wil mijn zonneschijn,
mijn kracht, mijn hulp, mijn sterkte zijn:
dan heb ik niets te vrezen.

Bron: GZ21,WK125 Paul Gerhardt (1607-1676)


Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53Op de geboorte van de Heere Jezus / Johannes Verschuir (1680-1737) - ZL101
Jezus gelegd in de kribbe / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL100
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer' / Onbekend - UM41,WK132
Komt, laat ons met de herders gaan / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ3Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact