Ik ben U dank verschuldigd

Voorspel + 2+1 verzen

Als de wereld hier vergaat
en haar zon ten onder gaat,
als wij in de heerlijkheid
zien Gods werken in de tijd,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Als ik hoor der bozen be:
'Bergen, dek ons voor het wee.';
als ik zie hun angst en schrik
in hun laatste ogenblik,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Als ik voor Uw heil'ge troon
sta in 't bruidskleed van Uw Zoon;
als ik U volmaakt mag zien,
mateloos mijn liefde bin,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Als ik 's hemels lofzang hoor,
als een donderstem in 't oor,
luid als waat'ren in hun gang,
zoet als zuiver harpgezang,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Toon op aard' in duisternis
hoe Uw glans weerspiegeld is;
dat ik Uw vergeving smaak'
en Uw Geest mij krachtig maak',
geef dat ik ook nu erkenn',
dat ik dank verschuldigd ben.

uit Duitsland (18e eeuw) Bron: ZL39 Robert Murray McCheyne, C.J. Meeuse

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.