Ik ben U dank verschuldigd

Verzen:


uit Duitsland (18e eeuw)

uit Duitsland (18e eeuw)


Als de wereld hier vergaat
en haar zon ten onder gaat,
als wij in de heerlijkheid
zien Gods werken in de tijd,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Als ik hoor der bozen be:
'Bergen, dek ons voor het wee.';
als ik zie hun angst en schrik
in hun laatste ogenblik,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Als ik voor Uw heil'ge troon
sta in 't bruidskleed van Uw Zoon;
als ik U volmaakt mag zien,
mateloos mijn liefde bin,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Als ik 's hemels lofzang hoor,
als een donderstem in 't oor,
luid als waat'ren in hun gang,
zoet als zuiver harpgezang,
dan eerst dank ik en erken,
wat ik U verschuldigd ben.
Toon op aard' in duisternis
hoe Uw glans weerspiegeld is;
dat ik Uw vergeving smaak'
en Uw Geest mij krachtig maak',
geef dat ik ook nu erkenn',
dat ik dank verschuldigd ben.

Bron: ZL39 R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse


Grote God, wij loven U / I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel (1874-1948) - TZ40,UM116,W433O hoogt' en diepte, looft nu God / J.H. Newman, J.J. Thomson, W. Barnard (1920-2010) - TZ76,W457
Grote God, wij loven U / I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel (1874-1948) - TZ40,UM116,W433
Ere zij aan God, de Vader / H. Bonar (1808-1889), W. Barnard (1920-2010) - TZ30,UM1,W427
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam / Ahasverus van den Berg (1733-1807) - TZ109,UM3,W476
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,W426
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning / Henry Francis Lyte (1793-1847) - TZ81,JH459
Dankt, dankt nu allen God / Johannes Riemens sr. (1843-1908) - TZ17,UM17Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact