Hoort, dit is een woord ten leven

Voorspel + 2+1 verzen

Hoort, dit is een woord ten leven,
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
o, verkondigt alle volken
wat u werd geopenbaard!
Roept hen op zich om te keren,
nodigt allen tot het feest.
Doopt hen in de naam des Heeren,
Vader, Zoon en Heilge Geest;
dat zij Mijn geboden leren,
trouw - en liefde allermeest.
Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn Rijk zult gij gewagen,
gaat dan heen, gaat wereldwijd,
gaat, tot aan het eind der dagen -
Ik ben met u, voor altijd!

uit Wales Bron: UM114 A.F. Troost (1948)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.