Heilig Avondmaal

Voorspel + 2+2 verzen

Een tafel, witte kleden,
een beker en een schaal:
hier houdt de Kerk beneden
het Heilig Avondmaal.
God heeft Zijn Zoon gegeven.
Gods volk dat hier belijdt:
Zijn offer is mijn leven
Hij scheldt mijn schulden kwijt!
Zij die zich zondaar weten,
worden door Hem genood,
mogen gelovig eten;
Hij stierf voor hen de dood.
Het brood dat is Zijn lichaam,
de wijn dat is Zijn bloed.
Het is voor zondaars voedzaam;
't geloof krijgt kracht en moed.
Maar heb ik slechts gekeken,
dan klinkt voor mij met klem:
'Zie naar dit heilig teken;
dit is Mijn Zoon. Hoort Hem!'
Zijn volk zal Hem straks loven
uit ieder land en taal.
Dan viert de Kerk daarboven
voor eeuwig Avondmaal.

M. Vulpus (1560-1615) Bron: ZL10 Karlo Reiziger

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.