Grote God, wij loven U

Voorspel + 2+1 verzen

Grote God, wij loven U
Heer', o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid
Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt er van!
Alle Eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!
Heer', ontferm U over ons,
open Uwe Vader armen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan!

uit Duitsland (18e eeuw) Bron: UM116,W433 I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel


Over Gezangboek.nl

Contact