God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Voorspel + 2+1 verzen


C. Gregor (1723-1801)

C. Gregor (1723-1801)


God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ít heden kent, de toekomst overziet,
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen.
En ít werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.
De Heer' regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat den loop der tijden:
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
En de adem Zijner lippen overmant
den tegenstand.
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten:
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land
als Gods gezant.

Bron: TZ38,UM119,W237 Hendrik Pierson (1834-1923)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact