God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Voorspel + 2+1 verzen

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ít heden kent, de toekomst overziet,
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen.
En ít werk de eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.
De Heer' regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat den loop der tijden:
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden.
En de adem Zijner lippen overmant
den tegenstand.
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk Zijn heilgeheimen weten:
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn Kerk van land tot land
als Gods gezant.

C. Gregor (1723-1801) Bron: UM119,W237 Hendrik Pierson (1834-1923)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.