God giet Zijn heil op pinkstren uit

Voorspel + 1 vers

God giet Zijn heil op pinkstren uit,
De tijd is vol naar Zijn besluit.
Hij laat de Zijnen niet alleen,
eendrachtig in Zijn Naam bijeen.
Niet langer blijven zij verweesd:
De Trooster komt, de Heilge Geest.
Ook zien zij met verwondrend oog
Een vuur dat neerdaalt van omhoog.
Het neemt de vorm van tongen aan
en blijft op aller hoofden staan.
In tekenen van wind en vuur
vervult de Geest hen in dit uur.
Wanneer de Geest is neergedaald,
spreekt ieders tong een vreemde taal.
Elk geeft Gods grote daden door,
de Geest zegt hun de woorden voor.
Zo wordt de volken uitgelegd,
wat de profeet reeds had voorzegt.

Vater unser Bron: UM108,W193 H. van 't Veld (1932)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.