Gezangboek.nl God en Vader! neem dit kroost

Verzen:
Johann Rudolph Ahle (1664)
Johann Rudolph Ahle (1664)

1 God en Vader! neem dit kroost
Vriendlijk aan uit d’ ouderarmen!
U, o bron van heil en troost!
Toon de kindren uw erbarmen;
Mogen z’ al hun levensdagen
’t Zegel van uw kindren dragen.

2 Heiland! reinig door uw bloed
Ook dit kroost eens van de zonden;
Stort uw zegen in ’t gemoed,
Door de doop aan U verbonden!
Leer het bidden, leer het streven,
Om hier eens als U te leven!

3 Heilge Geest! wil vroeg en spâ
Hen verlichten en versterken;
Dat zij door Gods heilgenâ
Krachtig zijn in goede werken!
Doe z’, als Christus’ echte leden,
Delen in zijn zaligheden.

Bron: G245 Roelof Bennink Janssonius


Trouwe Vader, neem nu aan / A. Schroten, H. van 't Veld (1932) - WK315
Heere Jezus, om Uw Woord / Tobias Clausnizer (1618-1684), Ad den Besten (1923-2015) - LB328 WK284 GZ266Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - WK366
Trouwe Vader, neem nu aan / A. Schroten, H. van 't Veld (1932) - WK315
Genadig Heer', die al mijn zwakheid weet / Pieter Dinus Kuiper (1900-1966) - WK326 LB358Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact