Gij lijdt mijn pijn

Voorspel + 2 verzen

Ik ben het; ik had moeten
in eeuw'ge vlammen boeten,
wat hier Uw dood betaalt.
Die felle geselslagen,
wat G' uit wild' staan en dragen,
was billijk, Heer', op mij verhaald.
De lasten die mij drukken,
daar wild' U onder bukken,
Gij lijdt 'mijn' helse pijn.
Gij zijt een vloek; daartegen
schenkt Gij mij niets dan zegen;
Uw lijden moet mijn laafdronk zijn.
Ik, ik en mijne zonden,
waarin 'k de dood gevonden,
die hechten hier U vast.
De doodsteek laat G' U geven
om mij een eeuwig leven
te scheppen, vrij van elke last.

H. Isaac (1460-1517) Bron: ZL105 H.F. Kohlbrugge

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.