Getsémané

Voorspel + 2 verzen

Toen Jezus gaan moest in de hof,
kroop Hij daar als een worm in 't stof,
en de benauwdheid, die Hij leed,
drukt' bij Hem uit het bloedig zweet.
'Laat deze beker van Mij gaan,
maar, Vader, 'k tast Uw wil niet aan.
Hoe zwaar dit lijden Mij ook drukt,
Uw wil is 't, waar Mijn ziel voor bukt'.
Terwijl Hij voor de Zijnen lijdt,
is er geen één, die met Hem strijdt.
Hij sprak: 'Blijf hier en waak met Mij.'
Geen enk'le waakt hier aan Zijn zij.
Terwijl de satan op Hem woedt,
en Hij Gods toorn hier dragen moet,
is 't toch een engel, die Hij ziet.
Zijns Vaders liefde voelt Hij niet.
Tot driemaal toe knielt Hij hier neer
en keert dan tot Zijn jong'ren weer.
'Sta op, deez' strijd is thans voorbij;
die Mij verraadt is nu nabij!'

W. B. Bradbury Bron: ZL106 W. Droogers

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.