Gezangboek.nl Geduldig Lam

Verzen:
C.C. Scholefield (1839-1904)
C.C. Scholefield (1839-1904)

1 Geduldig Lam, Die U liet leiden
vrijwillig in de harde dood,
wil ons gemoed intijds bereiden
te lijden alle wederstoot.

2 O Lam, aan 't kruishout uitgespannen,
van iedereen gesmaad, gevloekt,
des Vaders vloek wil van ons bannen
en met Uw zegen ons bezoek'.

3 Lam, Wiens gebeent' bleef ongebroken
als Gij zo deerlijk werd vermoord,
laat toch niet breken, laat niet kroken
Uw lieve kerk, Uw heilig Woord.

4 O Lam, Wiens saus was bitt're kruiden,
wij bidden om Uw bitt're dood:
wil onze ziel toch recht beduiden,
dat zij U volg' in angst en nood.

5 Lam Godes, help ons door de baren,
wijs ons een weg door 't dorre zand
en breng ons in met grote scharen
tot het beloofde vaderland.

Bron: ZL112 Jacobus Revius (1586-1658)


De dag, door Uwe gunst ontvangen / John Ellerton, J. van der Waals (1868-1922) - UM205,WK519Jezus is ons licht en leven / Ernst Christoph Homburg (1605-1681) - UM87
O hoofd, om 's werelds zonden / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL114
O! hoe duister, hoe ontzettend / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL115,UM139
Ik wil mij gaan vertroosten / J. Brugman (1400-1473) - TZ55,UM73,LB174,SZ12Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact