Geduldig Lam

Voorspel + 2+2 verzen

Geduldig Lam, Die U liet leiden
vrijwillig in de harde dood,
wil ons gemoed intijds bereiden
te lijden alle wederstoot.
O Lam, aan 't kruishout uitgespannen,
van iedereen gesmaad, gevloekt,
des Vaders vloek wil van ons bannen
en met Uw zegen ons bezoek'.
Lam, Wiens gebeent' bleef ongebroken
als Gij zo deerlijk werd vermoord,
laat toch niet breken, laat niet kroken
Uw lieve kerk, Uw heilig Woord.
O Lam, Wiens saus was bitt're kruiden,
wij bidden om Uw bitt're dood:
wil onze ziel toch recht beduiden,
dat zij U volg' in angst en nood.
Lam Godes, help ons door de baren,
wijs ons een weg door 't dorre zand
en breng ons in met grote scharen
tot het beloofde vaderland.

C.C. Scholefield (1839-1904) Bron: ZL112 Jacobus Revius

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.