Gebed voor IsraŽl

Voorspel + 2+2 verzen

Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw IsraŽl herrijz'
en elk volk dit wonder prijz'.
Heerlijk zij in ieders oog
wat U tot haar heil bewoog.
God van heerlijkheid en kracht,
Losser van ons voorgeslacht,
toon ook nu, dat U door strijd
Uw beminde volk bevrijdt.
Vel des vijands sterkten neer
en verwoest ze als weleer.
Heere, dat het jubeljaar,
't treurend Sion vreugde baar'.
Mag de zilveren trompet
spoedig aan de mond gezet
en 't gevangen volk bevrijd
van zijn juk en dienstbaarheid?
Waarom duldt U onze smart?
Zie de trotsheid die ons tart.
Onze heil'ge vreugd verging,
die elk plechtig feest omving.
Hoor Uw wijnstok, eens vol vrucht,
hoe z' onvruchtbaar tot U zucht.
Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw IsraŽl weer zij,
een opnieuw bemind en vrij,
zodat ieder volk erkent,
dat U Isrels Losser bent.

uit Ierland Bron: ZL65 Robert Murray McCheyne, C.J. Meeuse

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.