Gebed voor IsraŽl

Voorspel + 2+2 verzen


uit Ierland

uit Ierland


Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw IsraŽl herrijz'
en elk volk dit wonder prijz'.
Heerlijk zij in ieders oog
wat U tot haar heil bewoog.
God van heerlijkheid en kracht,
Losser van ons voorgeslacht,
toon ook nu, dat U door strijd
Uw beminde volk bevrijdt.
Vel des vijands sterkten neer
en verwoest ze als weleer.
Heere, dat het jubeljaar,
't treurend Sion vreugde baar'.
Mag de zilveren trompet
spoedig aan de mond gezet
en 't gevangen volk bevrijd
van zijn juk en dienstbaarheid?
Waarom duldt U onze smart?
Zie de trotsheid die ons tart.
Onze heil'ge vreugd verging,
die elk plechtig feest omving.
Hoor Uw wijnstok, eens vol vrucht,
hoe z' onvruchtbaar tot U zucht.
Rots en Rust, tot Wie ik zucht,
geef de tijden sneller vlucht,
dat Uw IsraŽl weer zij,
een opnieuw bemind en vrij,
zodat ieder volk erkent,
dat U Isrels Losser bent.

Bron: TZ32,ZL65 R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse


Vaste rots van mijn behoud / A.M. Toplady (1740-1778), J. van der Waals (1868-1922) - TZ101,UM173Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact