Ere zij aan God, de Vader

Voorspel + 2+1 verzen

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een'ge in zijn troon!
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!
Ere zij de Heer' der eng'len,
ere zij de Heer' der Kerk,
ere aan de Heer' der volk'ren,
aard en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning en zijn werk!
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer'!

H. Smart (1813-1879) Bron: UM1,W427 H. Bonar (1808-1889), W. Barnard (1920-2010)

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.