Een grote Hogepriester

Voorspel + 1 vers

Een grote Hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al Zijn liefde.
Hij heeft Zichzelf gegeven,
Hij plengt Zijn Eigen bloed;
geloof het vast, houd moed:
Zijn dood belooft u leven!
Hij is geen harde Priester
Die niet van zwakheid weet;
Dit Lam draagt al het leed
der wereld met Zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd – Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.
Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon –
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;
al wie Zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd
als Hij als Priester pleit
barmhartigheid ontvangen.

Genève 1551 Bron: UM98,W81 A.F. Troost (1948)


Over Gezangboek.nl

Contact