Een grote Hogepriester

Voorspel + 3 verzen


Genève 1551, Dick Sanderman

Genève 1551, Dick Sanderman


Een grote Hogepriester
de hemel doorgegaan,
is voor de troon gaan staan
en offert al Zijn liefde.
Hij heeft Zichzelf gegeven,
Hij plengt Zijn Eigen bloed;
geloof het vast, houd moed:
Zijn dood belooft u leven!
Hij is geen harde Priester
Die niet van zwakheid weet;
Dit Lam draagt al het leed
der wereld met Zich mede.
Getrouw is Hij bevonden,
in de woestijn geweest,
verzocht, beproefd – Gods Geest
behoedde Hem voor zonde.
Laat ons dan zeer vrijmoedig
de weg gaan tot de troon –
God is om Hem, de Zoon,
genadig en lankmoedig;
al wie Zijn hulp verlangen
zullen te Zijner tijd
als Hij als Priester pleit
barmhartigheid ontvangen.

Bron: UM98,W81 A.F. Troost (1948)


Hoort, dit is een woord ten leven / A.F. Troost (1948) - UM114



Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact