Een Kindje werd geboren

Voorspel + 2+2 verzen

Een Kindje werd geboren
Veel honderd jaar geleen,
Men had zo lang tevoren
Al om een Kind gebeen.
Hij had geen wieg tot slapen,
Geen huisje tot zijn dak;
Hij woonde bij de schapen,
Sliep in een voederbak.
Maar toen Hij was gekomen,
Zong zelfs der eng'len stem.
Toen juichten ook de vromen,
En knielden neer voor Hem.

M. Vulpus (1560-1615) Bron: SZ1 J.H. Maatjes

Heeft u opmerkingen over de tekst, het tempo of de toonhoogte?
Wilt u het me laten weten als u vaak een ander tempo kiest dan 100%?
Ik kan namelijk vrij eenvoudig het 'standaard' tempo wijzigen.
Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar is zeer welkom op: ga.van.ginkel@gmail.com
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.