Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer'

Voorspel + 2+1 verzen:Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer'.
Beproef me'en zie wat niet is tot Uw eer.
Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij:
leid me'op de eeuw’gen weg, Heer', maak mij vrij!
O, Heer', heb dank, ’k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam:
’k Wil leven Heer', tot eer van uwe Naam.
Zie Heer', hier ben ik; maak mij een vat voor U;
Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
Verbreek mijn wil,
maak me’ ook van hoogmoed vrij;
’k Wil in U blijven, Heer', blijf Gij in mij.
O, heil'ge Geest, kom tot Uw heerschappij.
Schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid,
wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Maori Bron: TZ26,JH541 James Edwin Orr (1912-1987)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact