Dit is de dag, die God ons schenkt

Voorspel + 2+1 verzen


M. Luther (1483-1546)

M. Luther (1483-1546)


Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan thans ieder Christen denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.
Men had Hem eeuwen lang verwacht;
en toen Gods tijdperk was volbracht,
zond Hij ons van Zijn hoge troon
het Heil der wereld, Zijne Zoon.
U, die voor ons geboren zijt,
U zij ons hart, ons lied gewijd.
Wij voegen juichend onze stem
bij 't Eng'lenheir van Bethlehem.
Geloofd die komt in 's Heeren naam!
Wij Christ'nen zeeg'nen U te zaam,
U, Vredevorst, der vaad'ren wens,
U Zaligmaker, God en mens!
Roem, hemel, die geboortedag,
de schoonste, die de wereld zag;
juich, aarde, nu g' uw Koning ziet,
zing Hem een nooit gezongen lied.
Dit is de dag, die God ons schenkt,
waaraan eens heel de wereld denkt;
hem viere, wat in 't groot heelal
door Jezus is en wezen zal.

Bron: TZ25,UM34,W116 C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), A. den Besten (1923-2015)


Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact