De grote dag breekt weldra aan

Voorspel + 2+1 verzen

De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Weest nuchter hier in uw bestaan
en houdt in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.
Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet.
Uw huis sta open, welgemeend;
betoont u steeds gastvrij.
Dient naar uw gave iedereen,
beheert wat God u heeft geleend,
genade velerlei.
Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.
In alles zij God eer gebracht,
aan Hem de lof gewijd.
Hij schenkt in Christus u de kracht,
Hem zij de heerlijkheid,
de macht tot in al' eeuwigheid.

F.C. Maker (1844-1927) Bron: UM184 H. van 't Veld (1932)


Over Gezangboek.nl

Contact